אלקטרוניקה
חיישן מפלס נוזלים קיבולי – Capacitive level sensor

Project Description

חיישן מפלס נוזלים קיבולי – Capacitive level sensor

מדידת רמת מפלס קיבולי מבוססת על עיקרון של קבל. הקיבול נמדד כפונקציה של רמת המילוי. משמעות הדבר היא תוצאת המדידה נקבע במדויק. מתאים לנוזלים מוליכים ומבודדים.