אלקטרוניקה
חיווי ותצוגה – Level indicator

Project Description

חיווי ותצוגה – Level indicator

תצוגה אנלוגית וספרתית משמשת לחיווי חזותי של גובה המפלס הקיים עבור אות כניסה אנלוגי. ניתן להזמנה עם כבל תואם.