אלקטרוניקה

Switches & Pushbuttons- מפסקים ולחצנים

Pushbutons- מפסקי לחיצה/ לחצנים

Rocker Switches- מפסקי נדנדה

Toggels Switches