MULTIMEDIA

אולם תצוגה [english]LEXUS[/english] הרצליה פיתוח

Project Description

אולם תצוגה LEXUS הרצליה פיתוח

במסגרת פרויקט זה נבחרה החברה לספק פתרון של תכנון ביצוע עבור כלל מערכות המולטימדיה באולם התצוגה המחודש של LEXUS בהרצליה פיתוח. בפרויקט זה הותקנו שני קירות וידאו ייחודיים עם מסגרות דקות במיוחד (1.8 מ”מ) המקושרים למטריצת וידאו ומערכת שליטה ובקרה לשליטה על כלל מערך הוידאו והאודיו המקצועי המושתת על ציוד BOSE PRO.

במסגרת הפרויקט סיפקה החברה פתרונות חשמל חכם מבית ABB לשליטה על מערך התאורה באולם התצוגה.