MULTIMEDIA

[english]SARONA MARKET[/english]

Project Description

SARONA MARKET

במסגרת פרויקט זה נבחרה החברה לבצע את כלל מערכות המולטימדיה בשוק האוכל SARONA MARKET בתל אביב. תכולת הפרויקט כוללת  11 אשכולות של ציוד אודיו מקצועי הפרוסים ברחבי מתחם האוכל לרבות ציוד הגברה מתאים. כמו כן, הותקנו  6  קירות וידאו הפרוסים ברחבי המתחם הכוללים נגנים ייעודיים עבור כל מסך בנפרד והמסונכרנים  לצורך הצגת תוכן ייעודי ובפרופורציה מותאמת. כמו כן, הפרויקט כולל מערכת שליטה ובקרה לשליטה על כלל מערכות האודיו וידאו ברחבי המתחם.