SOLAR
ENERGY

קורס בודקי סולארי

Project Description

סיור במפעל הסולארי – קורס בודקים למערכות PV

החטיבה הסולארית ארגנה ואירחה סיור מקצועי למשתתפי קורס בודקי חשמל בכירים למערכות PV. המשתתפים התחילו את הסיור בהדרכה על המערכת הסולארית בגג המפעל ב-ILS. בהמשך, סיירו המשתתפים במפעל הלוחות בחטיבה הסולארית, צפו בפרויקטים שונים של החטיבה וקיבלו הסבר על הממיר החדש והמוביל בעולם של SUNGROW. לסיום קיבלו הרצאה ממנהל החטיבה מוטי יולזרי, בנושא ציוד למערכות סולאריות ועל הדרישות הקיימות וגדלות כיום בשוק למערכות סולאריות.