TS sensor

ההבחנה היא אמנות, ומתג זה עושה את זה מושלם. עד שמונה הפעלות במגע המוסתרות תחת משטח טהור עד כי הוא כמעט שקוף עם הקיר, והוא יכול להיות מותאם אישית שכותרתו על פי דרישה. מגע אחד הוא כל מה שנדרש כדי לשלוט על התאורה, החימום או התריסים.