LOW
VOLTAGE

האקדמיה לחשמל

Project Description

האקדמיה לחשמל

קבוצת כהנא שמה לעצמה לחזון להיות המובילה בשוק החשמל ומביטה קדימה לעבר שנות ההצלחה הבאות אותן היא תשיג בזכות ביסוס מעמדה כקבוצה המקצועית עם השירות הטוב ביותר. הקבוצה שואפת להמשיך ולהוביל במתן מענה לצרכי הלקוח, תוך שימוש בידע ובניסיון המצטבר שברשותה. חזונה של קבוצת כהנא, לשמר ולהעמיק את מעמדה, מושג על ידי חתירה מתמדת לצמיחה וחדשנות , תוך שמירה על הקוד האתי המלווה את החברה והינו חלק מתפיסת עולמה התרבותי והעסקי. קבוצת כהנא גאה במטרותיה, אותן גיבשה בשיתוף מלא עם העובדים, אשר מהווים דוגמא אישית למאפייניה הבולטים: שירות אישי ומקצועי, מסירות ונאמנות. לצורך הגשמת החזון משקיעה הקבוצה בהווה ובעתיד של אנשיה, כי הצלחתה היא תוצאה ישירה של הישגיהם. מתוך חזון הקבוצה הקמנו קונספט חדשני להכשרה מקצועית בשיתוף עם רשת אורט במטרה לחבר בין עולם התעשייה והמסחר לבין עולם האקדמיה – האקדמיה לחשמל.