SOLAR
ENERGY

הדממה במפעלי ים המלח

Project Description

הדממה במפעלי ים המלח

באוקטובר 2019 בוצעה הדממה במפעלי ים המלח לצורך טיפול ועבודות אחזקה ברחבי המפעל. ההדממה היתה מורכבת ושונה מכל ההדממות השנתיות שבוצעו ב20 שנה האחרונות. חטיבת השירות נדרשה לביצוע עבודות חשמל מורכבות, תוך עמידה בלוחות זמנים צפופים ביותר. בנוסף, ההערכות חייבה ביצוע למידה מראש והכנה ברמה גבוהה ביותר תוך שימת לב לפרטים הקטנים ביותר. בין היתר ,בוצעו הדרכות בטיחות מוקדמות ונרכש ציוד במיוחד לעבודות אלו. חטיבת השירות ביצעה את כל העבודות בצורה האיכותית, המקצועית והמהירה ביותר.

בחזרה לחטיבת השירות