SOLAR
ENERGY

המרפאה בטנזניה

Project Description

המרפאה בטנזניה

החטיבה הסולארית בשיתוף פעולה עם חברת "אורמש" תרמה וסייעה בתכנון וייצור לוחות חשמל עבור מערכת סולארי למרפאה מקומית בטנזניה. המטרה העיקרית הייתה אספקת חשמל באופן יומיומי למרכז אשר ייאפשרהחזקת מקרר חיסונים וציוד רפואי אשר ייפעל 24/7, כמו גן תאורה ומכשירי חשמל נוספים. הפרויקט כלל מערכת OFFGRID עם סוללות עבור המרכז הרפואי בכפר מינג'ינגו ומשרת את קהילת הכפר המונה כ-3000 איש.