SOLAR
ENERGY

יום עיון לבוחנים בכירים במשרד החינוך

Project Description

יום עיון לבוחנים בכירים במשרד החינוך

בוחנים בכירים במשרד החינוך התארחו בכהנא להרצאה של שרון כביר בנושא ציוד מיתוג. ההרצאה התקיימה במסגרת השתלמות הבוחנים בנושא הנחיית פרויקטים. נושאי ההרצאה כללו: סקירה כללית של ציוד מיתוג והגנות, הגדרות תאימות (סלקטיביות והגנה עורפית) בין מפסקים, תקשורת בין מפסקים, שיקולים בבחירת ציוד מיתוג, הצגת כלי עזר לבחירת ציודים ובנוסף סיור במפעל הלוחות של קבוצת כהנא בנתניה.

בחזרה לחטיבת השירות