LOW
VOLTAGE

ימי עיון

Project Description

ימי עיון

קבוצת כהנא שמה לעצמה כמטרה לחזק את מקצועיות לקוחות הקבוצה ועובדיהם.
מידי חודש אנו מקיימים ימי עיון המציגים את הפתרונות המובילים בעולם החשמל ואת מוצרי הקבוצה על כל חטיבותיה.