SOLAR
ENERGY

[english]D-MARS[/english]

Project Description

D-MARS

ניסוי החלל הגדול בתולדות נערך במצפה רמון. המיזם D-MARS בשיתוף-פעולה של אוניברסיטת בן גוריון והטכניון בחן את יכולתם של אנשי הצוות לבצע פעילויות בחלל למשך תקופה ארוכה. במיזם החלל הישראלי השתתפו 6 אסטרונאוטים אשר דימו נחיתה על שטח מאדים בתוך מכתש רמון במטרה לדמות ולהבין את ההשפעה הפסיכולוגית של חיים בתנאי מאדים, הנדסת אנוש טובה של תנאי המגורים וכשלים אפשריים במשימות המדעיות. קבוצת כהנא פיתחה, תכננה והקימה מערכת סולארית עצמאית שסיפקה את כל צרכי החשמל של האסטרונאוטים לאורך תקופת המיזם. אנו גאים לקחת חלק בפרויקט מדהים זה שיתרום רבות להבנת ההשפעה הפסיכולוגית של החיים בתנאי מאדים, הנדסת אנוש טובה של תנאי המגורים וכשלים אפשריים במשימות המדעיות.