SOLAR
ENERGY

צוותי השירות בשטח

Project Description

צוותי השירות בשטח

חטיבת השירות מספקת מענה איכותי, מקצועי ומהיר לכלל לקוחות כהנא וחטיבות הקבוצה. שירות החטיבה ניתן 7\24 ומוביל במהירות תגובה וגמישות בלוחות זמנים, כולל עבודה בהתראה קצרה. השירות בקבוצה מסופק על ידי צוותים מוסמכים, בעלי תעודות ורישיונות חשמל ייחודים בתחום.

בחזרה לחטיבת השירות